Vyšetrenia

image_pdfimage_print

Interná ambulancia INTERN s.r.o. je neštátne zdravotné zariadenie, poskytujúce zdravotnú starostlivosť v obore Vnútorné lekárstvo – Interná medicína. Ponúkame komplexnú edukačnú, diagnostickú, liečebnú a preventívnu starostlivosť. Poskytujeme interné vyšetrenie, konzultácie, interné predoperačné vyšetrenie za pomoci moderných diagnostických metód. Odborný a ľudský prístup sú zárukou vašej spokojnosti. 

Popis vyšetrení

Tlakový Holter

slúži na dlhodobejšiu monitoráciu tlaku krvi – väčšinou počas 24 hodín v stanovených časových intervaloch. Cieľom vyšetrenia je zachytiť zmeny tlaku krvi, ku ktorým môže dôjsť pri bežných životných aktivitách, vývoj tlaku krvi od ranného prebudenia, cez fázu dennej aktivity až po spánok.

EKG- elektrokardiogram

poskytuje zhotovenie a vyhodnotenie záznamu elektrických prejavov činnosti srdca. Na ich zázname – elektrokardiograme – sa môže prejaviť nedokrvenie srdcového svalu rôzneho stupňa (až po infarkt myokardu, poruchy srdcového rytmu a iných príznakov srdcového ochorenia.

Sonografické vyšetrenie

vyšetrenie ultrasonografickým prístrojom k zobrazeniu konkrétnych orgánov. Poskytujem vyšetrenie štítnej žľazy, brušných orgánov a sonografiu žilového systému dolných končatín. Uvedené vyšetrenia nie sú zazmluvnené so zdravotnými poisťovňami, preto sú poskytované iba na žiadosť pacienta a za poplatok. 

Zoznam výkonov je v súlade so zákonom č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 578/2004 Z.z.o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, ktorými sa vymedzujú rozsahy výkonov, a podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z.z. a zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 777/2004 Z.z. o výške úhrady poistenca za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Komerčné služby sú poskytované podľa Občianskeho zákonníka (zák. č. 40/1964 Z.z. v z. zák. č.47/1992 Z.z. a zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a zák. č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

Prihlás sa do newslettra a my ťa budeme informovať o novinkách a akciách.